Home زهرا شوروزی

زهرا شوروزی

زهرا شوروزی، دانشجوی سال آخر شیمی از دانشگاه شریف، از بچه‌های فعال مرکز کارآفرینی شریف است. او آشنا با رشته MBA است و برخی از دوره‌های مرتبط را در این زمینه گذرانده است. وی علاقمند به ادبیات و فعالیت‌‌های اجتماعی، سخنرانی، نوشتن و کارآفرینی است.

گزارش: اولین دوره مدرسه تابستانی کسب‌وکار شریف

زهرا شوروزی 0
0
149
یکی از دغدغه‌های مهم دانشجویان و دانش‌آموختگان، مسئله حضور در اجتماع و انجام فعالیت‌های کاری و اجتماعی است که در برخی موارد دغدغه کارآفرینی نیز در صدر این فهرست قرار می‌گیرد. همان‌طور که دیده می‌شود کار و کارآفرینی تنها نیازمند مدرک معتبر و نمرات عالی نیست، بلکه آنچه موجب موفقیت افراد در کسب‌وکار و اجتماع […]