Home مهدی محمدزاده طهرانی

مهدی محمدزاده طهرانی

مهدی دانش‌آموخته MBA از دانشگاه شریف و یکی از موسسان و دبیر ارشد مجله اینترنتی بیزینس‌ترند است.