صفحه اصلی

دریچه

چه تبلیغی موفق است؟ قسمت دوم: گذر از تبلیغ به فراتر از تبلیغ

تورج تاج ۲
0
70

در بخش قبلی این نوشته راجع به تبلیغ موفق، معیارها و ساختار آن صحبت کردیم و تا آنجا پیش رفتیم که ROI ساختاری عالی برای تبلیغات موفق است. نگارنده این متن هنوز هم بر ساختار عالی ROI برای خلق پیام موفق تأکید می‌کند ولی آن را کامل نمی‌داند. در نوشته پیشین گفتیم که تبلیغی موفق […]

اینفوگرافیک

در درون ذهن یک مدیر موفق چه می‌گذرد؟ (اینفوگرافیک)

سیامک مظاهری ۲
0
299

یک مدیر موفق یک فرد ظالم نیست. او بی دلیل دستور نمی‌دهد، مدیریت ذره بینی نمی‌کند و ترس را در دل کارکنان نمی‌اندازد. یک مدیر موفق می‌تواند دوست‌داشتنی، نزدیک شدنی و حتی به شدت مهربان باشد. این مدیران تیمهای کاری راضی و خوشحال را رهبری می‌کنند، ترک شغل را پایین آورده و روحیه و بهره وری را تقویت می‌کنند. خصوصیات کلیدی یک مدیر موفق را در این اینفوگرافیک می‌بینیم